MAAZIMIO YA KAZI
Kiswahili
KIDATO CHA KWANZA
MWAKA WA 2021
MUHULA WA I

Your School Comes Here


Did you know that you can edit this scheme? Just click on the part you want to edit!!!


WK KIPINDI MADA KUU MADA NDOGO SHABAHA MBINU VIFAA ASILIA MAONI
2 1
Matamshi Bora
Vitate b na p
Kufika mwisho wa funzo mwanafunzi aweze:

Kutamka maneno ya p na b
Kutunga sentensi sahihi
Kueleza tofauti kimaana

Kusikiliza na kuandika
Kutamka

Chati
Ubao
Wanafunzi

Oxford Ktb 1 UK 16
KLB K tb1 UK 1
Chemichemi Ktb 1
UK 36-45
2 2
Maamkizi na Adabu Nyumbani na dukani
Maamkizi na Adabu Nyumbani na dukani
Kufika mwisho wa funzo mwanafunzi aweze:

Kueleza misamiati tofauti ya adabu
Kutunga sentensi akitumia maneno ya adabu

Kuandika
Kujadili
Kufunga zoezi

Chati
Redio
Kadi
Ubao

Oxford Ktb 1 UK 12
KLB K tb1 UK 1
Kamusi ya Kiswahili
2 3
Ufahamu
Chanzo cha utovu wa nidhamu shuleni
Kufika mwisho wa funzo mwanafunzi aweze:

Kusoma kufungu kwa matamshi bora
Kujibu maswali kwa ufasaha
Kusoma kimya
Kusoma na kudokezana
Kujadili
Kuandika madaftarini

Ubao
Kifungu kitabuni

KLB K tb1 UK 4-6
Kamusi ya kiswahili
2 4
Muhtasari
Muhtasari
Kufika mwisho wa funzo mwanafunzi aweze:

Kusoma kifungu na kuandikisha hoja muhimu
Kuandika muhtasari kwa njia ifaayo

Kujadili
Kuandika madaftarini

Ubao
Kifungu kitabuni

KLB Ktb 1 UK 7-8
Mwongozo wa kiswahili
2 5-6
Sarufi
Aina za maneno
Kufika mwisho wa funzo mwanafunzi aweze:

Kubainisha maana za kila neon
Kubainisha katika sentensi
Kusoma
Kueleza
Kujadili
Kuandika

Chati
Ubao
Vifaa halifi
Oxford K tb1 UK 23
KLB K tb1 UK 8-9
Chemichemi BK 1
UK 31-48
3 1
Sentensi
Aina za sentensi
Kufika mwisho wa funzo mwanafunzi aweze:

Kueleza miundo mbalimbali ya sentenzi, Kutunga sentenzi

Kuandika
Kujadili
Kutunga sentenzi

Ubao
Jedwali

KLB Ktb 1 UK 10-13
Oxford UK 37
Mwongozo UK 8
3 2-3
Kuandika
Insha ? maana Insha ya barua
Kufika mwisho wa funzo mwanafunzi aweze:

Kufafanua sehemu muhimu za insha
Kueleza sifa zake
Kuandika insha kwa mtiririko nzuri na hati nzuri

Kujadili
Kuandika

Kielelezo kitabuni
Ubao

KLB Ktb 1 UK 13-15
Oxford UK 57
Chemichemi
UK 14-16
3 4
Vitate
Vitate R ? L
Kufika mwisho wa funzo mwanafunzi aweze:

Kutamka maneno ya R na L, Kutunga sentensi

Kutamka
Kuandika
Kutunga sentensi

Chati
Ubao
Wanafunzi

KLB K tb1 UK 10-13
Kamusi ya kiswahili
3 5
Sarufi
Ufahamu
Aina za sauti Irabu na konsonanti
Mawasiliano
Kufika mwisho wa funzo mwanafunzi aweze:
Kutaja ala za kutamkia
Kutamka irabu/konsonanti
Kuchora mkondo wa hewa
Kusoma na kutamka bora
Kujadili
Kujibu maswali kwa ufasaha
Kutamka
Kuandika
Kuchora
Kusoma kifungu
Kujadili
Kufanya maswali madaftarini
Jedwali
Ubao
Kifungu kitabuni
Michoro

KLB Ktb 1 UK 16-20
Oxford UK 1-3
3 6
Sarufi
Vitate F na V
Kufika mwisho wa funzo mwanafunzi aweze:

Kutamka maneno ya sauti F na V
Kutunga sentensi

Kutamka
Kuandika

Chati
Ubao

KLB Ktb 1 UK 27
Mwongozo UK 14
4 1
Kuandika
Vitanza ndimi
Kufika mwisho wa funzo mwanafunzi aweze:

Kutamka upesi na kwa ufasaha
Watunge vitanza ndimi

Kutamka
Kuandika
Kutunga

Vifaa halisi
Ubao

KLB Ktb 1 UK 26
Chemichemi UK 51
4 2
Ufahamu
Mama aficha simu
Kufika mwisho wa funzo mwanafunzi aweze:

Kusoma kwa ufasaha
Kujadili
Kujibu maswali

Kujadili
Kuandika
Kufanya zoezi

Kifungu kitabuni
Ubao

KLB Ktb 1 UK 28
Mwongozo
UK 16-17
4 3
Fasihi
Maana Umuhimu
Kufika mwisho wa funzo mwanafunzi aweze:

Kueleza maana ya fasihi
Kuandika umuhimu wa fasihi

Kuandika
Kujadili

Ubao
Vifaa halisi

KLB Ktb 1 UK 49
Oxford UK 48
4 4
Ufahamu
Safari
Kufika mwisho wa funzo mwanafunzi aweze:

Kusoma kwa matamshi bora
Kujibu maswali kwa ufasaha
Kusoma kwa kupokezana
Kujadili
kuandika

Vifaa halisi
Ubao
Kitabu cha wanafunzi

KLB Ktb 1 UK 28-30
Mwongozo
UK 17-18
4 5
Sarufi
Ngeli ya A-WA
Kufika mwisho wa funzo mwanafunzi aweze:

Kutambua umuhimu wa ngeli
Kufanya zoezi kwa ufasaha

Kuandika
Kujadili

Chati
Ubao

KLB Kt 1 UK 30-32
Oxford UK 49
4 6
Kuandika
Taarifa
Kufika mwisho wa funzo mwanafunzi aweze:

Kuandika insha ya taarifa kwa mtiririko na hati nadhifu

Kujadili
Kuandika

Ubao
Kielelezo kitabuni

KLB Ktb 1 UK 33
5

Mid term

6 1
Sarufi
Misemo
Kufika mwisho wa funzo mwanafunzi aweze:

Kueleza maana ya misemo
Kutumia misemo kwa ufasaha sentensini

Kuandika
Kujadili
Kufanya zoezi

Jedwali
Ubao

KLB Ktb 1 UK 37
Oxford UK 16
Kamusi ya misemo
6 2
Kusoma
Maisha ya mjini
Kufika mwisho wa funzo mwanafunzi aweze:

Kusoma kwa ufasaha
Kujibu maswali kwa ufasaha

Kusoma
Kujadili
Kuandika

Ubao
Kifungu kitabuni
Vifaa halisi

KLB Ktb 1 UK 37-39
Mwongozo UK 23
6 3
Sauti
Sauti tatanishi Ch na Sh
Kufika mwisho wa funzo mwanafunzi aweze:

Kutamka maneno ya sauti Ch na Sh
Kutunga sentensi sahihi

Kutamka
Kuandika
Kufanya zoezi

Chati
Ubao

KLB Ktb 1 UK 34
6 4
Sarufi
Ngeli ya U-I
Kufika mwisho wa funzo mwanafunzi aweze:

Kutumia nomino za ngeli ya U-I kwa ufasaha katika sentensi
? Education Plus Agencies
Kuandika
Kujadili
Kufanya zoezi

Chati
Ubao

KLB Ktb 1 UK 40
Oxford UK 49
6 5-6
Kuakifisha
Kuakifisha 2
Kufika mwisho wa funzo mwanafunzi aweze:

Kutumia alama za uakifishaji ipasavyo
Kubainisha matumizi ya kila alama

Kujadili
Kuandika
Kutunga sentensi

Jedwali
Ubao
KLB Ktb 1 UK 41
Oxford UK 127
Mwongozo UK 25
7 1
Kuandika
Kujaza fomu
Kufika mwisho wa funzo mwanafunzi aweze:

Kutaja aina za fomu
Kujaza fomu kwa ufasaha

Kuandika
Kujaza fomu

Vielelezo vya fomu
Ubao

KLB BK 1 UK 49
Oxford UK 78
7 2
Fasihi
Aina za fasihi
Kufika mwisho wa funzo mwanafunzi aweze:

Kutambua aina za fasihi
Kutaja mifano yao

Kujadili
Kuandika

Cahti
Ubao

KLB Ktb 1 UK 51
Oxford UK 8-9
Mwongozo UK 28
7 3
Kusoma
Mavazi rekebisheni
Kufika mwisho wa funzo mwanafunzi aweze:

Kusoma kwa matamshi bora
Kujibu maswali kwa ufasaha
Kusoma kwa kupokezana
Kujadili
Kuandika
Kufanya zoezi

Kielelezo kitabuni
Ubao

KLB Ktb 1 UK 51-53
Mwongozo UK 29
Kamusi ya kiswahili
7 4
Sarufi
Ngeli ya LI-YA
Kufika mwisho wa funzo mwanafunzi aweze:

Kutambua nomino za ngeli ya LI-YA
Kutumia nomino hizo katika sentensi

Kunadika
Kutunga sentensi

Chati
Ubao

KLB Ktb 1 UK 53-55
Oxford UK 50
Mwongozo UK 30
7 5
Kuandika
Maelezo/maagizo
Kufika mwisho wa funzo mwanafunzi aweze:

Kuandika insha kwa mtiririko mzuri na hati nadhifu

Kujadili
Kuandika
Kutunga mtungo

Kielelezo kitabuni
Ubao
Jedwali

KLB Ktb 1 UK 55-56
Oxford UK 36
7 6
Ufahamu
Dawa za kulevya
Kufika mwisho wa funzo mwanafunzi aweze:

Kusoma kwa matamshi bora
Kujibu maswali

Kusoma
Kujadili
Kufanya zoezi

Ubao
Kifungu kitabuni

KLB BK 1 UK 57
Mwongozo wa mwalimu
8 1
Kusoma
Maradhi
Kufika mwisho wa funzo mwanafunzi aweze:

Kusoma kwa ufasaha
Kujibu maswali vilivyo

Kusoma
Kujadili
Kufanya zoezi

Ubao
Vifaa halisi
Kifungu kitabuni

KLB Ktb 1 UK 58-59
Kamusi ya kiswahili
8 2
Sarufi
Ngeli ya KI-VI
Ngeli ya U-YA
Kufika mwisho wa funzo mwanafunzi aweze:
Kutambua nomino za ngeli ya KI-VI
Kutumia ngeli hizo sentensini
Kutumia katika sentensi
Kujadili
Kuandika
Kutunga sentensi
Jedwali
Ubao
Chati

KLB Ktb 1 UK 60
Mwongozo UK 36
8 3
Kusoma
Matumizi ya kamusi
Kufika mwisho wa funzo mwanafunzi aweze:

Kutaja matumizi ya kamusi
Kueleza sifa za kamusi

Kusoma
Kuandika

Jedwali
Vifaa halisi
Kamusi mbalimbali

KLB Ktb 1 UK 70-74
Oxford UK 33-34
Kamusi
8 4
Sarufi
Ngeli ya I-ZI
Kufika mwisho wa funzo mwanafunzi aweze:

Kutambua nomino ya ngeli ya I-ZI
Kutunga sentensi

Kuandika
Kutunga sentensi

Chati
Ubao

KLB Ktb 1 UK 74-76
Oxford UK 50
Mwongozo UK 42
8 5
Sarufi
Ngeli ya I-I
Kufika mwisho wa funzo mwanafunzi aweze:

Kutaja na kutambua nomino za ngeli ya I-I
Kutumia nomino za ngeli hizo katika sentensi

Kujadili
Kuandika
Kutunga sentensi

Ubao
Chati

KLB Ktb 1 UK 76-77
Oxford UK 51
8 6
Fasihi
Nyimbo - Maana - Umuhimu - Sifa
Kufika mwisho wa funzo mwanafunzi aweze:

Kutaja na kueleza aina za nyimbo
Kupambanua dhima za nyimbo mbalimbali

Kueleza
Kuimba
Kusoma
Kuandika

Wimbo
Redio na kanda za nyimbo
Wanafunzi wenyewe

KLB Ktb 1 UK 67
Chemichemi UK 162
9 1-2
Sarufi
Ngeli ya YA-YA
Kufika mwisho wa funzo mwanafunzi aweze:

Kutambua nomino za ngeli ya YA-YA
Kutumia ngeli hizo katika sentensi

Kujadili
Kuandika
Kufanya zoezi

Chati
Ubao

KLB Ktb 1 UK 63
Oxford UK 63
9 3-4
Kuandika
Maelezo
Kufika mwisho wa funzo mwanafunzi aweze:

Kutambua vipengele muhimu nya insha ya maelezo
Kuandika insha

Kuandika
Kujadili

Kielelezo kitabuni
Ubao

KLB Ktb 1 UK 65
Chemichemi
UK 104-105
9 5
Matamshi
Matamshi Bora Sauti L, W na Y
Kufika mwisho wa funzo mwanafunzi aweze:

Kutamka kwa ufasaha
Kutoa maelezo tofauti kimaana
Kutunga sentensi

Kuandika
Kutamka
Zoezi

Chati
Ubao

KLB Ktb 1 UK 66
Mwongozo wa mwalimu
Kamusi
9 6
Silabi
Silabi za Kiswahili
Kufika mwisho wa funzo mwanafunzi aweze:

Kueleza tofauti iliyopo
Kujua matumizi ya kila moja

Kutamka
Kuandika
Kufanya zoezi

Jedwali
Vifaa halisi

KLB Ktb 1 UK 66-67
Oxford UK 19

Your Name Comes Here


Download